Þú skiptir máli
Við höfum jafnmikinn áhuga á því hver þú ert eins og hvað þú gerir.

Persónumiðuð lausn
Við berum hag þinn fyrir brjósti og finnum bestu fáanlegu niðurstöðuna.

Gott orðspor
Við náum árangri í þína þágu. Gott orðspor er gulli betra

Traust, trúnaður og heiðarleiki
Við leggjum áherslu á traust, trúnað og heiðarleika.

Sérfræðingar í slysabótum
Við innheimtum allar tegundir slysabóta fyrir viðskiptavini okkar og gætum hagsmuna þeirra.

Alþjóðlegt samstarf
Við höfum stórt alþjóðlegt tengslanet og erum í reglulegu samstarfi við viðurkenndar erlendar lögmannsstofur

Hagkvæmari viðskipti
Við hjálpum einstaklingum og fyrirtækjum að nýta fríverslunarsamningana sér í hag.

FASTEIGNA OG EIGNARÉTTUR

Við veitum alla almenna ráðgjöf sem lítur að kaupum og sölu á fasteignum og jörðum og aðstoðum við gallamál

MÁLFLUTNINGUR

Við tökum að okkur málfltuning í einkamálum og erum verjendur í opinberum málum auk þess sem við önnumst réttargæslu

FÉLAGARÉTTUR

Við þekkjum lagalegu hlið hinna ýmsu forma félaga og aðstoðum þig við að finna út hvaða félagaform hentar þér best

STOFNENDUR

Atli Már Ingólfsson, Eiríkur Gunnsteinsson, Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir og Sigurður Jónsson stofnuðu Land Lögmenn haustið 2012. Saman búum við yfir víðtækri þekkingu og langri reynslu.
Nánar um stofnendur

LAND LÖGMENN

Land lögmenn
Lögmenn Land hafa ólíka reynslu og bakgrunn. Við höfum margra ára reynslu úr lögmennsku og hæstaréttarlögmennirnir okkar hafa flutt fjölda mála bæði fyrir héraðsdómi og Hæstarétti.
Nánar um Land lögmenn